Ons motto: Acta, non verba!

 

Projecten:

Bouwprojecten (infrastructuur, vastgoed, renovatie, commercie)

Diverse Werken D-pier.
Rol Axion: opdrachtleiding Ontwerp- en Realisatiefase. Inhoud: uitbreiding D-pier, bouw Lounge 2, aanpassing infrastructuur rondom de D-pier. Bouw in operationeel gebied in het hart van de operatie op Schiphol. Aansturing heel veel partijen, adviseurs, belangen. Project equivalent met nieuwbouw van ca. 3500 woningen op ca. 150ha. Project opgeleverd binnen budget en planning.

Uitbreiding en Renovatie Lounge 1.
Rol Axion: opdrachtleiding vanaf Initiatief t/m Realisatiefase. Opdracht: “Bouwen binnen T/G, maar de operatie voorrang geven!”. Bouw in operationeel gebied, in het hart van de operatie, nog veel groter dan Diverse Werken D-pier. Aansturing van heel veel partijen, belangen, adviseurs, omgeving. Project opgeleverd binnen de eisen. Geen klachten vanuit de operatie (reizigers, afhandeling e.d.) gedurende ca. 4 jaar bouw. Door de Regieraad Bouw en PSI Bouw als “voorbeeld project” bestempeld.

Schiphol Plaza.
Rol Axion: projectmanagement. Ontwikkelen en bouwen van veel commerciële outlets (retail, horeca, banken etc.). Aansturen en onderhandelen. Bouw in openbaar gebied.

RandstadRail Den Haag CS (NSP-project).
Rol Axion: projectleiding/directievoering. Slop en nieuwbouw t.b.v. RandstadRail. Bouw in operationeel/openbaar gebied.

Utrecht Centraal Stationsgebied (NSP-project). Rol Axion: adviseur v/d opdrachtgever Definitiefase. Project loopt nog.

Amsterdam Centraal. Rol Axion: adviseur v/d opdrachtgever. Definitiefase. Project loopt nog.

“De Bazel”. Stadsarchief Amsterdam verhuisd naar het gebouw “De Bazel”. Rol Axion: projectleiding, ondersteuning bij de oplevering. Project genomineerd voor het Lensveld Architectuur Interieurprijs 2007.

 

 
Terug